Spoločnosť

Naša spoločnosť Infraservis, Trenčin má 25 ročné skúsenosti s opravou a údržbou svetlých plynových infražiaričov Slovenskej spoločnosti Infratrend , maďarskej spoločnosti Absolutgaz, Holandskej spoločnosti Alke ako aj infražiaričov iných výrobcov a typov. Okrem servisných činnosti sa zaoberáme aj vykonávaním servisných prehliadok infražiaričov, predajom náhradných dielov a kompletnou reparáciou infražiaričov. Ponúkame kompletný servis infražiaričov, zabezpečujeme taktiež aj pozáručný servis. Vieme zabezpečiť rýchle dodanie náhradných dielov ako aj kompletný servis infražiaričov za výhodnú cenu po celom území Slovenska.
 
SVETLÉ PLYNOVÉ INFRAŽIARIČE - jednotka vo vykurovaní hál, skladov......
 
Vykurovací systém plynovými infražiaričmi je vysoko účinný zdroj tepla. Pevná konštrukcia s kvalitnou povrchovou úpravou a správny servis infražiaričov Vám poskytne spoľahlivé služby mnoho rokov. Základom svetlých plynových infražiaričov sú keramické dosky. Keramické dosky sa ohrievajú spaľovaním plynu. Vzniknuté žiarenie produkuje energiu, ktorá sa premieňa na teplo.
Prednosťou svetlých plynových infražiaričov je automatická a individuálna regulácia.
 
 
POUŽITIE
 
Svetlé plynové infražiariče sa používajú na vykurovanie
 

  • vo výrobných halách, dielňach a skladoch
  • v objektoch pre chov hydiny
  • skleníky, sušiarne, hospodárske budovy
  • čakárne, vestibuly
  • telocvične, športové haly
  • väčšie predajné priestory
  • stánkový predaj
  • reštauračné terasy
  • hangáre, železničné depá