Ponúkame

Naša spoločnosť Infraservis, Trenčin ponúka, servisnú prehliadku, opravu, údržbu a kompletný servis svetlých plynových infražiaričov od rôznych výrobcov a typov. Taktiež ponúkame predaj náhradných dielov a kompletnú reparáciu infražiaričov po celom území Slovenska.
 
ČO BY STE MALI VEDIEŤ
 

  • na vykurovaciu sezónu sa treba pripraviť v dostatočnom časovom predstihu
  • údržbu, opravy a servis plynových infražiaričov môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník, ktorí spĺňa podmienky vyhlášky MPSV a R SR č. 508/ 2009, ods. 1 Zb.
  • na plynovom zariadení smie vykonávať servis iba oprávnená osoba,
  • prevádzkovateľ plynových infražiaričov je povinný zabezpečiť bezpečnú prevádzku zariadenia v súlade s miestnym prevádzkovým poriadkom a harmonogramom revízii.

 
1x ročne je potrebné vykonať kontrolu jednotlivých prvkov a zariadení
 

  • kontrolu prípojnej hadice
  • vyčistenie a kontrolu zapaľovacej sústavy
  • celistvosť keramických platničiek
  • kontrolu stavu el. vodiča
  • kontrolu správnej činnosti regulačných, ovládacích a zabezpečovacích prvkov a kontrolu tesnosti

 
1x za tri roky je potrebné vykonať odbornú skúšku plynového zariadenia
 

Typy najčastejšie servisovaných infražiaričov

 

Infratrend : Absolutgaz : Alke :
BIP 3 GH 7 ALKE 3 kW
BIP 5,5 GH 11 ALKE 5 kW
BIP 9 GH 18 ALKE 11 kW
BIP 18 GH 22 ALKE 18 kW
  GH 35  

 
Taktiež vykonávame servisné prehliadky, opravu, údržbu a kompletný servis infražiaričov od rôznych výrobcov a typov !!!